Social Media :
khemtis-เข็มทิศทราเวล
Hot Summer at Bundhaya Resort Package 3 Day 2 Night
Bundhaya Resort รีสอร์ทสุดฮิตบนเกาะหลีเป๊ะ ไม่ว่าใครๆก็ต้องรู้จัก กับห้องพักหลากหลายประเภทให้ทุกท่านได้เลือกพักผ่อนได้ตามใจชอบ
วันที่เริ่ม :
10 มกราคม 2023
วันที่สิ้นสุด :
10 พฤษภาคม 2023
IMG 4254
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

การเดินทาง

รถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่/ตัวเมืองหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา

เรือ Speedboat ไป-กลับ ท่าเรือปากบารา-หลีเป๊ะ

🤿 ดำน้ำโซนใน (join)

🍝 อาหาร 3 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ / กลางวันดำน้ำ 1 มื้อ)

📑ประกันการเดินทาง

❌ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน ชำระ ณ ท่าเรือวันเดินทาง❗️

S 3268661

ปริษัท เข็มทิศ ไอทินเนอระรี่ จำกัด (Khemtis Itinerary Co.,Ltd.)

ใบอนุญาตประถอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 42/00299

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ช่วง High Season 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 (สนามบิน - ท่าเรือปากบารา- เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ)

ลูกค้าเดินทางถึงหาดใหญ่เวลา 09.00 น. หรือไม่เกิน 11.00 น.

 • 09.00 น. : ลูกค้าเดินทางถึงสนามบิน หรือ บขส. หาดใหญ่เท่านั้น และออกเดินทางโดยรถตู้ใช้เวลา 90 นาที ถึงท่าเรือปากปารา
 • 11.30 น. : ถึงท่าเรือปากบาราและออกเดินทางจากท่าเรือปากบาราโดยสปีดโป๊ท ใช้เวลา เดินทาง 90 นาที ระหว่างทางกัปตันจะนำท่านแวะชมเกาะตะรุเตา เพื่อสักการะ "ศาลเจ้าพ่อเกาะตะรุเตา" และถ่ายภาพแห่งความประทับใจ (ค่าอุทยานเกาะตะรุเตา 40 บาท/ท่าน) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน
 • 13.00 น. : ถึงท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ เรือสปีดโบ๊ทจะส่งลูกค้าที่โป๊ะหน้าเกาะ ลูกค้าต้องเปลี่ยนไปนั่งเรือหางยาว และแจ้งเรือว่าพักที่รีสอร์ทไหน เรือหางยาวจะไปส่งลูกค้าที่หน้าหาดของโรงแรมนั้นๆ ซึ่งตรงโป๊ะลูกค้าชำระค่าบริการเรือหางยาวเอง (50 บาท/ท่าน)
 • 14.30 น. : เช็คอินเข้าที่พัก ชื่นชมธรรมชาติของเกาะหลีเป๊ะ เล่นน้ำ ถ่ายภาพตามอัยาศัย

*หมายเหตุ : เกาะไข่ และ เกาะตะรุเตา จะสามารถเข้าได้เฉพาะช่วง High Season (16 ต.ค. - 16 พ.ค.) เท่านั้น และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ ด้วย

วันที่ 2 (เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะยาง - เกาะราวี - เกาะอาดัง)

 • 07.30 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (กรณีรีสอร์ทที่พักมีบริการอาหารเช้า)
 • 09.30 น. : ออกเดินทางสัมผัสความสวยงามของทะเลอันดามันโดยเรือหางยาวชมปะการังแบบจุใจ เกาะหินงามแหล่งดำน้ำ ดูปะการังที่สวยที่สุดในกะเลสตูล มีทั้งหญ้าทะเล ปะการังชายผ้า และแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหินสีดำนิลที่บนเกาะหินงามอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านชมปะการัง 7 สี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันดามันอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง พาทุกท่านไปลอยตัวบนผิวน้ำชมฝูงปลา เช่น ปลานีโม่ ปลาเสือ ที่เกาะยางแหล่งดำน้ำตื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ที่มีปะการังสีอื่นๆ
 • 12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน (BoxSet)
 • 13.00 น. : ให้เวลาท่านที่หาดทรายขาว, เกาะราวีให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติหรือเล่นน้ำบริเวณหน้าหาด ก่อนนำท่านสู่เกาะอาดังและอ่าวสอง ถ่ายภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 3 (เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - สนามบิน)

แนะนำให้ลูกค้าจองตั๋วกลับหลังเวลา 14. 30 น. เป็นต้นไป

 • 07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ( กรณีรีสอร์ทที่พักมีบริการอาหารเช้า)
 • 09.00 น. : เช็คเอาท์ออกจากที่พักเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 09.30 น. : พนักงานจะไปส่งท่าน (ขึ้นอยู่กับรีสอร์ท) ที่ท่าเรือเพื่อออกจากเกาะโดยใช้เวลา 90 นาที เหมือนกับวันแรกที่เดินทางมาซึ่งเมื่อมาถึงท่าเรือ พนักงานขับรถจะรอท่านอยู่ด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมส่งลูกค้าทุกท่านยังตัวเมืองหาดใหญ่
 • 11.00 น. : เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ ส่งท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

*โปรแกรมอาจมีการปลี่ยนแปลงตามเวลาเดินทางของลูกค้าและสภาพอากาศ **

เงื่อนไขทัวร์ (***สำหรับที่พัก***)

 1. คุณลูกค้าต้องสำรองห้องพักล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 2. หากคุณลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันเดินทาง
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 วัน ทางบริษัททำการคืนเงิน 100 %
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 วัน ทางบริษัททำการคืนเงิน 50 %
  ยกเลิกภายในวันเดินทาง 7 วัน (รวมถึงวันกำหนดเดินทาง) ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด
  กรณีเลื่อนวันการเดินทาง ผู้เดินทางต้องแจ้งล่วงหน้า14 วันก่อนวันเดินทางและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาของวันที่ลูกค้ากำหนดเดินทางใหม่อีกครั้งเนื่องจากราคาในแต่ละช่วงซีซั่นจะไม่เท่ากัน
 3. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินลูกค้าทุกกรณี
 5. หากมีการปลี่ยนแปลง ราคาค่าเรือ รถ ลูกค้าต้องเพิ่มส่วนต่างตามราคาจริง
 6. ตามมาตรฐานของโรงแรมจะให้ทำการ Check In 14.00 น. Check Out 12.00 น. หากเกินเวลา ลูกค้าดูแลค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง
 7. กรณียังไม่กำหนดวันเข้าพัก กรุณาโทรแจ้งเช็คจองห้องพักก่อนจองตั๋วเดินทาง
 8. หากต้องการพักเพียงคนเดียวต้องเพิ่มราคาตามเรทโรงแรมที่เลือก
 9. บริษัทจะรับผิดชอบตามรายละเอียดใน Voucher เท่านั้น
Hot Summer at Bundhaya Resort Package 3 Day 2 Night
ราคาเริ่มต้น
5,090
บาท/ท่าน

ทัวร์นี้จำหน่ายโดยบริษัทเอเจนซี่ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
ของกรมการท่องเที่ยว